• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är konsolideringskoefficient?

  Konsolideringskoefficienten är den parameter som används för att beskriva den takt vid vilken mättad lera eller annan jord genomgår konsolidering eller komprimering när den utsätts för en ökning av trycket. Det är mått i kvadratcentimeter per sekund eller kvadratcentimeter per minut.

  Mätning

  Konsolideringsfaktorn kan mätas i ett laboratorium. Processen innebär att mäta förändringen i höjden av ett jordprov som det laddas i steg. Konsolideringskoefficienten kan bestämmas genom att plotta ändringen i höjd mot logaritmen eller kvadratroten av tiden.

  Endimensionell konsolidering

  Konsolideringsfaktorn mäter endimensionell konsolidering eller konsolidering som uppstår när jorden inte upplever någon sidostam. Detta är acceptabelt för de flesta praktiska problem, där det är acceptabelt att anta att läckage och spänning endast uppträder i vertikal riktning.

  Typiska värden

  Det typiska värdet av konsolideringskoefficienten för styv lera är 0,002 in2 /min. Fiberaktig torvjord har å andra sidan ett typiskt värde på 0,1 in2 /min.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com