• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar magnitudorden

  Beräkningar av storleksordning är en viktig färdighet att utveckla. Dessa beräkningar är ett sätt att uppskatta specifika kvantiteter, vilket kan vara svårt (eller omöjligt) att hitta ett exakt värde för. Genom att göra en intelligent uppskattning är det möjligt för dig att hitta en kvantitet med tillräcklig noggrannhet för att vara användbar för praktiska ändamål, speciellt om det är tillräckligt att ha ett värde som ligger inom en viss procent av det verkliga värdet (t ex 10 procent ).

  Identifiera den mängd du vill uppskatta. Anta att du vill fylla en simbassäng med en trädgårdsslang, och du vill veta hur länge det skulle ta. Den viktiga kvantiteten här är hur mycket tid som ska fyllas i poolen.

  Bestäm alla viktiga mellanvärden som är viktiga för slutlig uppskattning. I vårt exempel ingår bland annat volymen av poolen och hisslangens flödeshastighet.

  Identifiera eventuella beräkningar som hjälper dig att hitta mellanmängderna. Till exempel, för att hitta volymen av poolen, måste du veta ungefärlig längd, bredd och djup i swimmingpoolen.

  Identifiera allt som relaterar mellanmängderna till önskad slutkvantitet. I exemplet kan du hitta den tid det tar för att fylla poolen genom att dela upp volymen av poolen med trädgårdsslangens flödeshastighet.

  Runda svaret till närmaste storleksordning (dvs. närmaste effekt av 10). Tänk dig att tiden för att fylla poolen, baserat på dina beräkningar, är 787,443 sekunder. Avrundning av detta till närmaste storleksordning ger 1,000,000 eller 10 till kraften av 6. Detta ger en grov uppskattning av hur lång tid det tar att fylla poolen och visar att tiden är närmare 1.000.000 sekunder än 100.000 sekunder.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  Kontrollera att dina uppskattningar är realistiska. Till exempel, om du uppskattar vikten av ett öre, anta inte att vikten är 100 pund.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com