• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Vad är meningen med kvantitativ observation?

  Ordet kvantitativ betyder "av, relaterar till eller uttryckligt i termer av kvantitet", enligt Merriam-Webster's Dictionary. "Kvantitativ observation" definieras av University of South Alabama som "standardiserad observation." Enkelt uttryckt är kvantitativa observationer de där fokus är siffrorna.
  Exempel på kvantitativa observationer

  Ett exempel på en kvantitativ observation är "John spenderar 300 dollar per månad i småkassa." En annan är: "Det här är fjärde gången på två veckor som John har arbetat övertid." Båda dessa observationer består av hårda numeriska data och är kvantitativa.
  Kvalitativa observationer

  Kvantitativa observationer bör inte förväxlas med kvalitativa observationer eller de som avser kvalitet. Observationen "John arbetar hårt, men verkar distraherad" är inte kvantitativ; det hänvisar till kvaliteten på Johns prestanda, så det är kvalitativt.
  Användning i företag

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com