• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur faktor med negativa fraktionella exponenter

  Ett uttryck med negativa exponenter kan verka komplicerat till faktor, men du kan förenkla processen genom att skriva om de termer som innehåller negativa fraktionsexponenter. Ett tal med en negativ fraktionsexponent motsvarar det ömsesidiga av det numret, eller 1 över det där numret, med en positiv fraktionsexponent. Med omskrivna termer kan du hitta en största gemensamma faktor, som är den största termen som fördelar jämnt i varje uttryck i uttrycket. Ett uttryck som har förenklats och fakturerats är lättare att arbeta med och lösa än ett som innehåller negativa fraktionsexponenter.

  Bestäm ett uttryck som innehåller negativa fraktionsexponenter. Till exempel, använd uttrycket x ^ (- 4/3) + 2x ^ (- 1/3).

  Skriv om varje term som innehåller en negativ fraktionsexponent som en ömsesidig med en positiv fraktionsexponent i nämnaren . I exemplet resulterar detta i 1 /(x ^ (4/3)) + 2 /(x ^ (1/3)).

  Hitta den största gemensamma faktorn för uttrycket. I exemplet är termen 1 /(x ^ (1/3)) den största gemensamma faktorn eftersom båda termerna innehåller en multipel av x ^ (1/3) i deras nämnare.

  Dela första termen av den största gemensamma faktorn, vilket motsvarar att multiplicera med den ömsesidiga av den största gemensamma faktorn. I exemplet dela 1 /(x ^ (4/3)) med 1 /(x ^ (1/3)), vilket är ekvivalent med 1 /(x ^ (4/3)) gånger x ^ (1 /3). Avbryt termen x ^ (1/3) i täljaren och nämnaren och lämna 1 /(x ^ (3/3)) för den första termen.

  Dela den andra termen med den största gemensamma faktorn, vilket motsvarar att multiplicera med den ömsesidiga av den största gemensamma faktorn. I exemplet dela 2 /(x ^ (1/3)) med 1 /(x ^ (1/3)), vilket är ekvivalent med 2 /(x ^ (1/3)) gånger x ^ (1 /3). Avbryt termen x ^ (1/3) i täljaren och nämnaren, lämnar 2 för andra termen.

  Skriv de största gemensammafaktorerna utanför parentes som innehåller de faktiska första och andra termen. I exemplet skriver du 1 /(x ^ (1/3)) [1 /(x ^ (3/3)) + 2].

  Förenkla eller reducera eventuella fraktionella exponenter. I exemplet, minska fraktionsexponenten 3/3 till 1, vilket eliminerar exponenten eftersom ett tal som höjts till effekten 1 är själva numret. Detta lämnar 1 /(x ^ (1/3)) [1 /x + 2], eller [1 /x + 2] /[x ^ (1/3)].

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com