• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Andra
  Hur beräknar jag kumulativa procent?

  Ett enkelt sätt att komma ihåg en procentsats är att det visar en del av helheten. Kumulativa procentsatser lägger till en procentandel från en period till procenten för en annan period. Denna beräkning är viktig i statistiken eftersom den visar hur procentsatserna läggs samman under en tidsperiod. Till exempel, om en person har uppgifter om hur många gånger det snöade i januari, skulle han sedan lägga till uppgifterna från februari för att berätta den kumulativa procentandelen snödagar för januari och februari.

   Lägg till ihop antalet gånger händelsen inträffade. I januari snöade det till exempel 10 dagar och februari snöade det 15 dagar. Den totala tiden som händelsen inträffade är 25 dagar.

   Lägg till olika provstorlekar. Januari har 31 dagar och februari har 28 dagar för den undersökta tidsperioden. Därför är den totala provstorleken 59 dagar.

   Dela antalet gånger händelsen inträffade med den totala provstorleken för att hitta den kumulativa procentandelen. I exemplet är 25 dagar dividerat med 59 dagar lika med 0,423729 eller 42,3729 procent.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com