• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vad är en CFU i mikrobiologi?

  När forskare vill veta hur många mikroorganismer det finns i en lösning av bakterier eller svampar, är det oftast för tidskrävande att räkna varje cell individuellt under mikroskopet. Genom att späda ett prov av mikrober och sprida den över en petriplatta, kan mikrobiologer istället räkna grupper av mikrober, kallade kolonier, med blotta ögat. Varje koloni antas ha vuxit från en enda kolonidannande enhet eller CFU.

  Colonial Times

  Forskare kan sedan använda CFU-räkningen för att bestämma ungefär hur många mikrober som var i det ursprungliga provet . Till exempel, om 200 kolonier räknas på en platta gjord med ett 1-milliliterprov av en lösning utspädd 1000 gånger från sin ursprungliga hållfasthet, innehåller den ursprungliga lösningen cirka 200 000 CFU per milliliter. Varje CFU motsvarar emellertid inte nödvändigtvis en enda mikrobe; Om cellerna klibbar i klumpar eller kedjor, refererar CFU i stället till dessa grupperingar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com