• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Kemisk sammansättning av näringsämnen Agar

  Bakterier är encelliga organismer som kan hittas i flera miljöer. För att studera bakteriernas egenskaper växer biologerna i laboratoriet under kontrollerade förhållanden. För att göra detta måste bakterierna placeras i ett medium som ger dem de optimala tillväxtförhållandena. Näringsämnen agar är ett av de vanligaste tillväxtmedierna och består av en mängd olika kemikalier.

  Agar

  En stor del av näringsämnet består av kemisk agar. Agar är en gelatinös blandning som extraheras från tång. När den blandas med vatten bildar en 1,5 procent agarlösning en gel när den kyls till under 45 grader (113 grader Fahrenheit). Agar består av en blandning av sockerpolymerer (polysackarider), där basissockret är galaktos.

  Pepton

  Pepton är en blandning av proteiner och aminosyror som erhålls genom att bryta ner naturliga produkter, t.ex. som djurvävnader, mjölk och växter. Funktionen av pepton i näringsagar är att ge en proteinkälla så att mikroorganismer kan växa.

  Natriumklorid

  Natriumklorid är det mest kända saltet och består av ett enda natrium jon som är bunden till en enda klorjon. Närvaron av natriumklorid i näringsagar håller en saltkoncentration i mediet som liknar cytoplasman hos mikroorganismerna. Om saltkoncentrationen inte är liknande, sker osmos för att transportera överskott av vatten till eller från cellen. Båda dessa scenarier kan leda till cellens död.

  Vatten

  Vatten utgör en stor del av näringsagar, med 1 liter tillsätts för varje 15 gram (0,5 uns) av agar. Vatten är viktigt för tillväxten och reproduktionen av mikroorganismer och ger också det medium genom vilket olika näringsämnen kan transporteras.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com