• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
    Hur man mäter bakteriell tillväxt i Petri Dishes
    Bakterier odlas i petriskålar på ett fast medium som kallas bakteriell agar, där de uppkommer, bildar cirkulära kolonier. Till skillnad från en enskild bakteriecell är en koloni en grupp bakterier tillräckligt stora för att vara synlig för det blotta ögat. Bakteriell tillväxt kan mätas genom enkel observation av hur många kolonier som är närvarande. emellertid innefattar mer kvantitativa metoder användningen av en räknekammare eller oftare livskraftiga plåtantal. Den senare används oftast eftersom den också ger kvalitativ information, såsom effekten av olika tillväxtförhållanden. Eftersom det kan finnas miljarder bakterier i en petriskål, måste mätning först förstöra provet så att det är möjligt att räkna antalet kolonier.

    I ett provrör tillsätt 10 mikroliter av den startande bakteriekulturen till 90 mikroliter utspädningsmedium. Stäng locket på röret tätt och virvel för att få en homogen blandning. Nu är provet en tiondel av sin ursprungliga koncentration.

    Överför 10 mikroliter av det här nya provet till ett nytt provrör innehållande 90 mikroliter utspädningsmedium, blanda det igen. Återigen kommer resultatet att bli provet ytterligare utspätt - nu kommer det att bli en hundraedel av sin ursprungliga koncentration. Upprepa detta flera gånger tills det ursprungliga provet har utspätt mellan 10 4 och 10 10 gånger. Se till att varje rör är märkt med rätt utspädning, till exempel 10 -1, 10 -2 och så vidare.

    Dispensera 10 mikroliter av den sista spädningen som fyllts på agarplattan. Använd spridningskanten, fördela bakterielösningen över hela ytan av agarplattan. Upprepa detta för ytterligare två plattor. Det är också vanligt att utföra dessa steg med andra nivåer av utspädning för jämförelse. Var noga med att märka botten på plattorna. Byt ut locken på varje platta och låt agarplattorna torka i flera minuter, antingen på en laboratoriebänk under en flamma eller i en inkubator. Placera tallrikarna i inkubatorn som bör sättas till lämplig temperatur för bakteriebelastningen. Lämna till att växa i 12 till 16 timmar.

    Kolonier ska vara synliga efter 16 timmar; vissa genetiska modifieringar kan emellertid kräva längre tid (till exempel färgutveckling). När kolonier är observerbara, ta ut plattorna och hitta de som har mellan 30 och 300 kolonier. Använd en permanent markör, placera en punkt på botten av petriskålen - sidan med agar, inte locket - varhelst en koloni är synlig genom agar. Räkna varje markörpunkt. Upprepa för varje maträtt.

    För att mäta mängden bakterier i startkulturen för detta experiment måste utspädningen omvändas i beräkningarna på två ställen. För det första, när du tog en mikroliter från provröret för att sätta in petriskålen tog du en tiondel av det utspädda provet, så du måste multiplicera allt med 10 för att vända det. Om utspädningsfaktorn i provröret exempelvis var 10 -7, måste antalet kolonier multipliceras med 10 7 för att omvandla utspädningseffekten. Ta helt enkelt bort negativa tecknet från exponenten i beräkningarna. Använd formeln:

    [Antal kolonier räknade] × 10 × [hur många gånger provet måste multipliceras för att komma till den ursprungliga koncentrationen: till exempel 10 5] = Antal kolonistänkande enheter (CFU) per milliliter utgångskultur. Detta är bakterietillväxten i dina petriskålar.

    TL; DR (för länge, läste inte)

    Var noga med att sterilisera glasskivan genom att doppa spridningskanten i 70 procent etanol och sätta in den i en Bunsen brännare flamma. Låt etanolen komma i brand och sakta bränna bort alkoholen, vilket kommer att döda all bakteriell kontaminering. Rör försiktigt den till den torra (det vill säga ingen bakterier) del av agaren för att kyla den - agar ska inte smälta vid kontakt.

    Varning

    Behandla eventuella bakterier som om det är potentiellt patogena och använda lämpliga laboratoriesäkerhetsförfaranden.

    © Vetenskap http://sv.scienceaq.com