• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar Electron Configuration

  Ibland behöver du veta var elektroner är sannolikt att vara i en atom. Elektronkonfigurationer hjälper dig att göra detta. För att beräkna en elektronkonfiguration dela det periodiska tabellen i sektioner för att representera atomorbitalerna, de områden där elektroner finns. Grupperna ett och två är s-blocket, tre till 12 representerar d-blocket, 13 till 18 är p-blocket och de två raderna längst ner är f-blocket. Radnumren en till sju representerar energinivåerna som innehåller orbitalerna och elektronerna.

  Skriva konfigurationen

  Börja överst i det periodiska tabellen och flytta från vänster till höger över raderna, skriv radnumret, blockbokstaven och hur många rutor som ligger i varje sektion tills du kommer till önskat element. För att beräkna elektronkonfigurationen för fosfor (P), som ligger i den tredje raden, skriver p-block, tredje elementet i det blocket: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Kontrollera ditt arbete genom att lägga till elektronnumren för att se om de motsvarar elementets atomnummer för det här exemplet skulle du skriva: 2 + 2 + 6 + 2 + 3 = 15, vilket är atomantalet fosfor.

  Särskilda instruktioner

  Eftersom en atoms orbitaler ibland överlappar varandra livet måste du redogöra för det i dina konfigurationer. För d-blocket, ändra radenummer till ett nummer mindre än det faktiskt är. Till exempel är elektronkonfigurationen för germanium (Ge) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2. Observera även om du är på rad fyra, det kallas "3d" för att stå för överlappning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com