• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Varför är Molar massa viktigt?

  Det är naturligt, när man tänker på mängden av ett ämne, att tänka på hur mycket det väger eller hur mycket utrymme det tar upp. Men eftersom densiteter av olika ämnen varierar, är vikt och volym inte mycket bra riktlinjer för mängd. Ett litet, tätt föremål kan väga mycket, och ha mer molekyler av substans än ett stort, ihåligt föremål. För att möta behoven hos den vetenskapliga beräkningen har kemister och fysiker definierat "mol" som ett mått på mängden av ett ämne. En mol är lika med cirka 6,022 gånger 10 till den 23: e kraften eller molekylerna. Molans massa av ett ämne definieras i förhållande till molen.

  Definition

  Molärmassa är ett förhållande som används för att omvandla en massmätning till en mängd ämne. Denna mängd uttrycks som ett antal partiklar, såsom atomer, molekyler eller joner. Det är förhållandet mellan massan av något och antalet partiklar som bildar det. Det är vanligtvis uttryckt i gram per mol, ofta skrivet g /mol.

  Experimentell inställning

  Molär massa är av stor betydelse när man sätter upp ett experiment. Om du testar principer som innehåller specifika mängder av ett ämne, tillåter molmassan dig att räkna ut hur mycket du borde väga ut på din skala. Tänk exempel på ett experiment som kräver 2 mol rent kol. Eftersom du vet att kol har en molär massa på 12,01 g /mol, multiplicerar du bara den här siffran med 2 mol för att upptäcka att du måste väga ut 24,02 g kol.

  Experimentell analys

  Molmassa är också användbar vid analys av resultaten av experiment. Om två lika stora mängder olika ämnen upptar olika volymer, indikerar det att molekylerna i ämnet med den större volymen är större än substansens molekyler med den mindre volymen.

  Massprocentberäkningar

  Molar massa används också för att bestämma vilken procentandel som helst givet element i en förening bidrar till den totala massan av föreningen. Tänk på exempel ett prov på 28,00 g kolmonoxid. Eftersom du vet att molmassan av kol är 12,01 g /mol och molarmängden syre är 16,00 g /mol, är kolet ansvarigt för 12,01 /28,00 gånger 100 lika med 42,89 procent av den totala massan.

  Förutsägande molära massor

  Molära massor av atomer kan också användas för att räkna ut de exakta molmassorna av komplexa molekyler utan att experimentera direkt på dem. Genom att lägga till den molära massan för varje atom som utgör molekylen, upptäcker du vad molekylens molära massa är som helhet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com