• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar en slutlig temperatur

  När du har ett kemi- eller fysikproblem som ber dig beräkna ett ämnes slutliga temperatur, till exempel applicerar du en viss mängd värme på vatten vid en viss börjanstemperatur, kan du hitta svaret med en av de vanligaste termodynamikekvationerna. Med gränsen mellan kemi och fysik är termodynamik en gren av fysikalisk vetenskap som hanterar överföringar av värme och energi i naturen och universum som helhet.

   Omskriva den specifika värmeekvationen, Q \u003d mcΔT. Bokstaven "Q" är värmen som överförs i ett kaloribörde, "m" är massan av ämnet som värms upp i gram, "c" är dess specifika värmekapacitet och det statiska värdet, och "ΔT" är dess förändring i temperatur i grader Celsius för att återspegla förändringen i temperatur. Använd aritmetikens lagar och dela båda sidorna av ekvationen med "mc" enligt följande: Q /mc \u003d mcΔT /mc, eller Q /mc \u003d ΔT.

   Anslut värdena ditt kemi problem ger dig till ekvation. Om det till exempel berättar att någon applicerar 150 kalorier värme på 25,0 gram vatten, vars specifika värmekapacitet, eller mängden värme den tål utan att uppleva en temperaturförändring, är 1,0 kalorier per gram per grad Celsius, fyll i din ekvation enligt följande: ΔT \u003d Q /mc \u003d 150 /(25) (1) \u003d 150/25 \u003d 6. Därför ökar ditt vatten i temperaturen med 6 grader Celsius.

   Lägg till temperaturändringen till ditt ämnes ursprungliga temperatur för att hitta dess slutliga värme. Till exempel, om ditt vatten ursprungligen låg på 24 grader, skulle dess slutliga temperatur vara: 24 + 6 eller 30 grader Celsius.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com