• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar teoretiska avkastningar

  Ett teoretiskt utbyte är mängden produkter som skapats genom en kemisk reaktion, förutsatt att ingen av reaktanterna slösades bort och reaktionen var fullständig. Att känna till det teoretiska utbytet hjälper till att bestämma en reaktions effektivitet. Detta är viktigt att veta på alla nivåer, från början kemistudenter till industrikemister som vill maximera vinsten. Den grundläggande teoretiska avkastningsberäkningen börjar med den kemiska reaktionsekvationen, tar hänsyn till de molära mängderna reaktanter och produkter och bestämmer om tillräckligt med varje reaktant är närvarande så att de alla är upptagna.
  Steg 1

  Bestäm antalet mol för varje reaktant. För fasta ämnen, dela upp massan för en reaktant som används av dess molekylvikt. För vätskor och gaser multiplicerar du volymen med densiteten och delar sedan med molekylvikten. Steg 2

  Multiplicera molekylvikten med antalet mol i ekvationen. Reaktanten som har det minsta molantalet är det begränsande reagenset.
  Steg 3

  Beräkna det teoretiska molutbytet med den kemiska ekvationen. Multiplicera förhållandet mellan det begränsande reagenset och produkten med antalet mol av det begränsande reagenset som användes i experimentet. Till exempel, om din ekvation var 4Al + 3O2 ger 2 Al2O3, och Al var ditt begränsande reagens, skulle du dela antalet Al-mol som används av två eftersom det tar fyra mol Al att göra två mol Al2O3, ett förhållande av två till en.
  Steg 4

  Multiplicera antalet mol av produkten med produktens molekylvikt för att bestämma det teoretiska utbytet. Om du till exempel skapade 0,5 mol Al2O3 är molekylvikten för Al2CO3 101,96 g /mol, så du skulle få 50,98 gram som det teoretiska utbytet.


  Tips
  < li>

  Se till att du använder enheter konsekvent; blanda inte engelska och standardenheter.


  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com