• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad händer när salt tillsätts i vatten?

  Vatten är känt som det universella lösningsmedlet eftersom det löser upp fler ämnen än någon annan vätska. Det kan göra detta eftersom vattenmolekyler har en elektrisk laddning som är tillräckligt stark för att störa molekylbindningarna för de ämnen som den löser upp. En sådan substans är natriumklorid (NaCl) eller bordsalt. När du lägger salt i vatten separeras natrium- och klorjonerna och fäster sig vid enskilda vattenmolekyler. Den resulterande lösningen blir en elektrolyt, vilket betyder att den kan leda elektricitet.

  TL; DR (för lång; läste inte)

  Vatten består av polära molekyler som lockar natrium- och klorjoner . Attraktionen stör kristallstrukturen i natriumklor och producerar en lösning av fria joner som kallas en elektrolyt.
  Strukturen för vattenmolekylen.

  Snarare än att vara symmetriskt anordnad på endera sidan av syreatomen, två väteatomer i en vattenmolekyl drar till klockan 10 och klockan 2, precis som Mickey Mus öron. Asymmetrin producerar en polär molekyl med en nettopositiv laddning på vätesidan och en negativ på syresidan. Denna polaritet gör inte bara vatten till ett bra lösningsmedel, utan ansvarar också för sådana fenomen som mikrovågsuppvärmning. När mikrovågor passerar genom vatten anpassas de polära molekylerna till strålningsfältet och börjar vibrera. Det är värmen som genereras av dessa vibrationer som värmer maten.
  Hur salt löses upp <<> Natriumklorid är en jonisk kristall. Natriumjoner har en positiv laddning medan klorjoner har en negativ, och de två bildar naturligtvis en gitterstruktur. När du lägger salt i vatten, graviterar de positiva jonerna mot de negativa sidorna av vattenmolekylerna medan de negativa jonerna rör sig mot de andra sidorna. På detta sätt stör varje vattenmolekyl grindstrukturen, och resultatet är en lösning av fria joner upphängda i vatten.

  Upplösning sker snabbare om du omrörer lösningen genom att omröra eller skaka, eftersom tillsatsen av mekaniska energi sprider fria joner och gör det möjligt för fler omättade vattenmolekyler att få åtkomst till saltet. Vid en viss punkt blir lösningen mättad, vilket innebär att alla vattenmolekyler är fästa vid joner. Inget mer salt kommer att lösas upp i en mättad lösning.
  En stark elektrolyt.

  En elektrolyt är en lösning där positiva joner, kallade anjoner, och negativa joner, eller katjoner, kan röra sig fritt. På grund av denna rörelsefrihet kan en elektrolyt leda elektricitet. En natriumkloridlösning är en stark elektrolyt eftersom alla joner från saltet upplöses - förutsatt att lösningen inte är mättad - och inga neutrala NaCl-molekyler kvar för att försvaga ledningsförmågan.

  Förmågan hos saltvatten att leda elektricitet beror på koncentrationen av natrium- och klorjoner såväl som på frånvaron av föroreningar. Medan havsvatten till exempel kan leda elektricitet kommer havsvatten inte att leda elektricitet samt rent saltvatten som har samma saltkoncentration eftersom havsvatten innehåller en mängd andra mineraler och andra föroreningar som fungerar som elektriska isolatorer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com