• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man hittar gitterkonstant

  En gitterkonstant beskriver avståndet mellan angränsande enhetsceller i en kristallstruktur. Enhetscellerna eller byggstenarna i kristallen är tredimensionella och har tre linjära konstanter som beskriver celldimensionerna. Måtten på enhetscellen bestäms av antalet atomer packade in i varje cell och av hur atomerna är arrangerade. En hård sfärmodell antas, som gör att du kan visualisera atomer i cellerna som fasta sfärer. För kubiska kristallsystem är alla tre linjära parametrar identiska, så en enda gitterkonstant används för att beskriva en kubisk enhetscell.

  1. Identifiera rymdgitteret

   Identifiera rymdgitter i det kubiska kristallsystemet baserat på anordningen av atomerna i enhetscellen. Rymdgitteret kan vara enkelt kubiskt (SC) med atomer endast placerade i hörnen på den kubiska enhetscellen, ansiktscentrerad kubik (FCC) med atomer också centrerade i varje enhetscellyta, eller kropps centrerad kubik (BCC) med en atomen ingår i mitten av den kubiska enhetscellen. Exempelvis kristalliseras koppar i en FCC-struktur, medan järn kristalliserar i en BCC-struktur. Polonium är ett exempel på en metall som kristalliserar i en SC-struktur.

  2. Hitta atomradierna

   Hitta atomradie (r) för atomerna i enhetscellen. En periodisk tabell är en lämplig källa för atomradier. Till exempel är den atomära radien för polonium 0,167 nm. Kopparens radie är 0,128 nm, medan järn är 0,124 nm.

  3. Beräkna gitterkonstanten

   Beräkna gitterkonstanten, a, för den kubiska enhetscellen. Om rymdgitteret är SC, ges gitterkonstanten med formeln a \u003d [2 x r]. Exempelvis är gitterkonstanten för SC-kristalliserat polonium [2 x 0,167 nm] eller 0,334 nm. Om rymdgitteret är FCC ges gitterkonstanten med formeln [4 xr /(2) 1/2] och om rumsgittret är BCC, ges gitterkonstanten med formeln a \u003d [4 xr /(3) 1/2].

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com