• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Vad är den kemiska sammansättningen av paraffinvax?

  Paraffinvax är ett välkänt ämne eftersom det används för att göra ljus. Det är ett mjukt, vitt fast ämne vid rumstemperatur som smälter och bränner lätt. Dess kemiska sammansättning är en blandning av kolväte-molekyler kända som alkaner. Paraffinvax smälter vid temperaturer mellan 125 och 175 grader Fahrenheit, beroende på dess exakta blandning. Vaxet har ett antal användningsområden och var avgörande för upptäckten av en subatomär partikel, neutronen.
  Kemisk sammansättning

  Den allmänna formeln för paraffinvax innefattar n kolatomer och 2n plus 2 väteatomer, där n är minst 16. Till exempel kan ett av kolväten i vaxet ha formeln C31H64. Vid tillverkningen av paraffinvax från petroleum kan olika mängder raffinering förändra blandningen av kolväten och därigenom modifiera några av vaxets egenskaper, såsom dess smältpunkt. Tillverkarna tillverkar vaxet genom att ta bort oljan från en vaxartad biprodukt av oljedestillation. Förutom den historiska betydelsen av att hjälpa till att identifiera neutronen, används paraffinvax i många applikationer, inklusive investeringsgjutning, beläggningar, tätningsmedel, smörjmedel, ljus och kritor.
  Upptäcka Neutronen <<> Den höga väteinnehållet i paraffinvax fick James Chadwick att använda ämnet 1932 för att upptäcka förekomsten av en elektriskt neutral subatomär partikel som han namngav neutronen. Chadwick använde ett radioaktivt element, polonium, som en källa till alfastrålning, som är en ström av högenergi-elektroner. Han riktade alfastrålningen mot ett berylliummål som sedan gav av sig sin egen strålning. Chadwick riktade denna elektriskt neutrala sekundära strålning in i ett prov av paraffinvax i en kammare fäst vid en Geiger-räknare. Den sekundära strålningen fick joniserade protoner - väteatomer strippade av deras elektroner - att registreras på räknaren. Antalet förskjutna paraffinvaxprotoner indikerade att den neutrala sekundära strålningen innehöll partiklar av ungefär samma storlek som protoner - neutroner.
  Investment Casting

  Metalldelar, såsom turbinblad, tillverkas ofta med hjälp av investeringsgjutning, eller "förlorat vax" -process, som bygger på formning av vaxmönster. Paraffinvax är en av flera typer av vax som är lämpliga för att tillverka mönster, och vaxet kan innehålla tillsatser som ökar dess användbarhet. Förfarandet är att skapa ett huvudmönster av plast, trä, vax, lera eller metall och sedan skapa en gummi eller metallform, master-formen, från mönstret. Smält vax hälls sedan in i masterformen, antingen i många små skikt eller på en gång. Efter att vaxmönstren har svalnat och härdat appliceras keramiska material för att producera investeringen, som är en form i vilken smält metall gjuts.
  Annan användning

  Paraffinvax är icke-giftigt, osmältbart och vanligt täck mat som godis och ost. Det kan användas för att täta behållare och som tillsats till tuggummi. Dess förmåga att motstå kakning och fukt gör det till ett användbart tillskott till gödselmedel. Surfare växer ofta sina brädor med paraffinvaxblandning känd som surfvax som ger grepp. Som glidvax hjälper det skidor och snowboards att glida genom snö och is. Paraffinvax finns i ett brett sortiment av produkter, inklusive massiva färger, gummiblandningar, jordnötssmörbollar, vaxpapper, paintballs, textilier, vaselin och läppbalsam.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com