• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Beräkning av summa och skillnader med Fractions

  Beräkning är en viktig färdighet i matematik och vardagsliv. Lägga till och subtrahera fraktioner kan bli komplicerade eftersom de inte är heltal; de representerar en del av en helhet. Att veta hur man uppskattar summan eller skillnaden i två fraktioner kan spara mycket arbete och samtidigt ge ett ungefärligt svar.

  Känn reglerna för att avrunda en bråkdel till närmaste 1/2. Enligt dessa regler kommer fraktionen att avrundas till 0, 1/2 eller 1. En fraktion vars värde är mindre än 1/4 kommer avrundas till 0, en fraktion större än eller lika med 1/4 och mindre än eller lika med 3/4 kommer att avrundas till 1/2 och en fraktion större än 3/4 avrundas till upp 1. Till exempel 4/16 rundor till 1/2, 3/16 rundor till 0 och 13/16 rundor upp till 1.

  Konvertera fraktionerna och lägg sedan till eller subtrahera. Om matematikproblemet är 9/16 + 5/12, genom att avrunda fraktionerna till närmaste 1/2 blir ditt nya matematiska problem 1/2 + 1/2, vilket motsvarar 1. Bråkdelen 9/16 runda till 1 /2 eftersom den är mindre än 12/16 (3/4) och större än 4/16 (1/4). Fraktionen 5/12 rundar till 1/2 eftersom den är mindre än 9/12 (3/4) men större än 3/12 (1/4). När du subtraherar fraktionerna, 1/2 (9/16) - 1/2 (5/12) = 0

  Lös hela problemet för att visa hur nära du var med det exakta svaret. Om problemet var gjort utan uppskattning skulle du konvertera 9/16 till 27/48 och 5/12 till 20/48 så att fraktionerna har samma nämnare. Sedan 27/48 + 20/48 = 47/48. Fraktionen 47/48, som motsvarar 0.979, ligger nära 1. Subtraktion görs på samma sätt. 27/48 - 20/48 = 7/48 (0,145). Resultatet ligger nära 0.

  Tips

  Bryt numret i nämnaren (bottenummer) upp i fyra. Detta hjälper till att beräkna om täljaren (toppantalet) är mer eller mindre än en kvart, en halv och tre fjärdedelar av nämnaren.

  Varning

  En uppskattning är en ungefärlig beräkning, så inte alla kommer att vara nära i jämförelse med det exakta svaret.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com