• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar en ekvivalent procentandel

  Procentandelar är kanske den vanligaste sätten att uttrycka ett tal som ingår i en helhet. Du kommer att se procentsatser som används i vardagliga platser som banker och stormarknader. Decimaler och fraktioner uttrycker ett tal som är en del av en hel, så du kan enkelt ändra antingen till en motsvarande procentandel.

  Från decimal till procent

  Hitta motsvarande procentsats till ett decimaltal genom att multiplicera decimalen med 100 och lägger till en procent symbol. När du multiplicerar ett decimaltal med 100, flytta decimalpunkten två platser till höger. Betrakta decimalvärdet 0,831 som exempel:

  0.831 x 100 = 83.1%

  Från Fraktion till Procent

  Att konvertera en bråkdel till en procentandel är densamma som att konvertera ett decimaltal, men med ett extra steg. Dela upp toppantalet av fraktionen med bottennumret. Resultatet blir ett decimaltal som du sedan kan multiplicera med 100 och lägga till en procent symbol till. Betrakta fraktionen 1/4 som ett exempel:

  1/4 = 0,25, så 0,25 x 100 = 25%

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com