• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man hittar en andel av en fraktion

  Fraktioner består av en täljare och en nämnare. Nämnaren representerar antalet delar som utgör en helhet, och täljaren representerar antalet sådana delar i fraktionen. Till exempel skulle 3/5 innebära att fem delar är lika med en hel, och denna fraktion har tre delar. Om du vill hitta en procentandel av en bråkdel behöver du veta hur man konverterar en procentsats till ett decimaltal och hur man multiplicerar det decimala med fraktionen.

  Dela procenten med 100 för att konvertera den till en decimal . Om du till exempel vill hitta 20 procent av 5/7, dividerar du först 20 med 100 för att få 0,2.

  Multiplicera decimaltalet med delningsräknaren. I detta exempel multipliceras 0,2 med 5 för att få 1.

  Placera resultatet från föregående steg över den ursprungliga nämnaren. I det här exemplet skulle du placera 1 över 7 för att finna att 1/7 motsvarar 20 procent av 5/7. Om du vill konvertera till ett decimaltal, dela du bara täljaren med nämnaren. I detta exempel är 5/7 lika med 0,7143.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com