• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man beräknar kurvan för en efterfrågekurva med en tabell

  Efterfrågekurvan är en graf som används i ekonomin för att visa förhållandet mellan priset på en produkt och efterfrågan på samma produkt. Grafen beräknas med en linjär funktion som definieras som P = a - bQ, där "P" motsvarar priset på produkten, "Q" motsvarar den kvantitet som krävs av produkten och "a" motsvarar icke-pris faktorer som påverkar produktens efterfrågan. Med tanke på ett bord är det enkelt att lösa för kurvan för en efterfrågarkurva vid en punkt med hjälp av den linjära efterfrågekurven ekvationen eller ekvationen för lutningen av en linjär ekvation.

  Lösning för höjning med linjär efterfrågekurva tabell

  Hitta värden från data

  Skriv ner en uppsättning värden för en viss punkt i diagrammet från data som tillhandahålls i tabellen. Om exempelvis tabellen anger att värdet på Q = 30, värdet på P = 2 och värdet av a = 4, i punkt (30, 2) skriver ut dem på en bit papper för enkel åtkomst.

  Infoga värden i ekvation

  Sätt in värdena i den linjära efterfrågekurven ekvationen, Q = a - bP. Till exempel, med hjälp av ovanstående värden som hittades i exempeltabellen, sätt in Q = 30, P = 2 och a = 4 i ekvationen: 30 = 4 - 2b.

  Isolera b Variabel

  Isolera b-variabeln på ena sidan av ekvationen för att lösa för lutningen. Med hjälp av algebra hittar vi till exempel: 30 = 4 - 2b blir 30 - 4 = - 2b, blir -26 = 2b, blir -26 ÷ 2 = b.

  Lös för sluttningen

  Lös för lutningen "b" med din räknare eller för hand. Till exempel finner lösningen ekvationen -26 ÷ 2 = b b = -13. Så är lutningen för denna uppsättning parametrar lika med -13.

  Använda lutningsavskiljningsformulär med ett koordinatbord

  Hitta värden från tabell

  Skriv ner x och y värden från två punkter listade på en efterfrågkurvs koordinat tabell. I fråga om en efterfrågekurva är punkten "x" lika med den kvantitet som krävs av en produkt och punkten "y" är lika med priset på produkten vid den efterfrågan.

  Sätt in värden i ekvation

  Sätt dessa värden in i lutningsekvationen: lutning = byt i y /ändra i x. Om exempelvis tabellen anger att värdena för x1 = 3, x2 = 5, y1 = 2 och y2 = 3, är lutningsekvationen inställd så här: lutning = (3 - 5) ÷ (2 - 3) .

  Lösa lutningsjämförelse

  Lös lutningsekvationen för att hitta kurvan för efterfrågarkurvan mellan de två valda punkterna. Till exempel, om lutningen = (3 - 5) ÷ (2 - 3), då lutningen = -2 ÷ -1 = 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com