• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konvertera förstärkare till BTUs

  Antalet ampere som körs genom en krets beskriver hur mycket laddning som går igenom den varje sekund. Ett par andra faktorer mängden energi som detta överför. Spänningen i kretsen specificerar den mängd energi som varje laddningsenhet bär. Mängden tid för vilken kretsen körs omvandlar denna energiöverföringshastighet till en mängd energi.

  Multiplicera antalet ampere som går genom kretsen genom spänningen över den. Om till exempel 12 ampere går igenom en 240 volt krets: 12 × 240 = 2880. Detta är effekten som går igenom kretsen, mätt i Watts.

  Multiplicera effektvärdet vid den tidpunkt då kretsen körs. Om det till exempel körs i 20 sekunder: 2.880 × 20 = 57.600. Detta är den energi som kretsen överför, mätt i joules.

  Dela detta svar med 1.055, vilket är antalet joules i en brittisk termisk enhet (BTU): 57,600 ÷ 1,055 = 54,6. Detta är antalet BTU som kretsen bär.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com