• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Användningar av Alkali

  Alkali refererar till det arabiska ordet "al qaliy" eller kalcinerad aska som tillhandahöll den tidiga källan till den alkaliska substansen. På pH-skalan har alkali ett pH av 7,1 eller högre. Alkalier är vanligtvis vattenlösliga med applikationer inom kemi-, miljö- och metallindustrin. Oavsett om det används i pyramidernas konstruktion i Egypten eller för att neutralisera pH-värdet på sjöar som matas med surt regn, är alkalier en viktig del av produkter och ämnen som används dagligen.

  Miljöanvändning

  Alkalis kan hjälpa till att mjuka dricksvatten och avlägsna föroreningar som mangan, fluorider och organiska tanniner. Enligt den nationella kalkföreningen använder tunga industrier alkali i form av kalk för att absorbera och neutralisera svaveloxider för att minska syraregn.

  Sjöbehandling

  Svaveldioxid som produceras av industrier och släpps ut i atmosfären återkommer som surt regn eller svavelsyra. I sjöar som påverkas av surt regn, som i Ontario, Kanada, kan applicering av alkalier som tappas av flygplan kontrollera och neutralisera vattnets pH-nivå.

  Avloppsrening

  Alkalis kan konvertera avfallsprodukter med upprätthålla det korrekta pH-värdet för oxidation av avloppsvattnet. Applicering av alkali kan stabilisera avloppsslam och minska lukt eller bakterier. Avvattning av slammet, sedan tillsättning av kalk eller snabblime uppfyller de amerikanska regeringskriterierna avseende behandling för minskning av patogener. Det här behandlade slammet kan då fungera som en jordbalsam på jordbruksmark.

  Industriella tillämpningar

  För industri och gruvdrift kan applicering av alkalier till avloppsvatten ta bort fosfor och kväve och förbättra klarheten. Överdriven alkalinitetsbehandling ökar pH-värdet till 10,5 till 11 och kan desinficera vattnet och avlägsna tungmetaller. Alkalier som kalk är nyckeln till kemisk produktion av kalciumkarbid, citronsyra, petrokemikalier och magnesia. I pappersindustrin är kalciumkarbonat ett kaustiseringsmedel för blekning. Stålindustrin beror på kalk för att fungera som ett flöde för att avlägsna föroreningar som gasformigt kolmonoxid, kisel, mangan och fosfor.

  Rengöringsmedel

  Alkaliska rengöringsmedel hjälper vid rengöring av hårda ytor. Dessa ekonomiska, vattenlösliga alkalier med ett pH från 9 till 12,5 kan neutralisera syror i olika typer av smuts och jord. Dessa rengöringsmedel kan ta bort scuff-märken, vattenemulsionsvaxer och ackumulerad smuts.

  Keramiska produkter: Glas och glasyr

  Alkalis är ett huvudsakligt råmaterial i glas. Kalksten, liksom sand, soda, kalk och andra kemikalier, avfyras vid extremt höga temperaturer och omvandlas till en smält massa. Potters använder alkalier för glasyrer och kroppsvätskor som reagerar med syror för att bilda silikater eller glasögon när de upphettas. Starkare alkalier skapar ett ljusare färgsvar i glasyrer.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com