• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Kemi
  Hur man beräknar en isolerad avkastning

  I kemi avser termen "utbyte" mängden av en produkt eller produkter som en kemisk reaktion producerar eller "ger". Det finns två typer av utbyten: teoretiska avkastningar och faktiska utbyten. När du bestämmer en reaktions "faktiska" utbyte baserat på mängden produkt som du kan "isolera" från reaktionskammaren, hänvisar vissa kemihandböcker till det som "isolerat utbyte". Jämför den här "isolerade avkastningen" till ditt teoretiska utbyte för att beräkna "procentuellt utbyte" - hur mycket produkt du fick när det gäller hur mycket du förväntade dig att få.

  Balansera din kemiska ekvation genom att se till att det exakt är samma mängd av varje atom på vänster sida är det finns till höger. Du kan representera sönderdelning av fast kopparnitrat, Cu (NO3) 2, i kopparoxidpulver, kvävedioxidgas och syrgas, till exempel med användning av den obalanserade ekvationen Cu (NO3) 2 -> CuO + NO2 + 02. Observera först att det finns två kväveoxider på vänster sida och endast en till höger. Lägg till en "2" -koefficient framför "NO2" för att fixa detta. Räkna oxygonen till vänster - det finns sex - och till höger - finns det sju. Eftersom du bara kan använda heltalskoefficienter, lägg till den minsta (en "2") framför Cu (NO3) 2. Lägg till en annan "2" framför "CuO" för att balansera coppersna och räkna igen oxygens - det finns 12 på vänster sida och 8 till höger. Med tanke på att det nu finns fyra kväveoxider, byt "2" framför kvävet till en "4" - din ekvation är nu balanserad som 2Cu (NO3) 2 - > 2CuO + 4NO2 + O2.

  Beräkna "molar massa" -värdena för dina reaktanter och produkter, med tanke på att du inte behöver bekymra dig om gaser alls för att få procentuella utbytesreaktioner. För exempelreaktionen behöver du bara beräkna molar massor av kopparnitrat och kopparoxid. Använd ditt periodiska bord för att bestämma molekylvikter för både Cu (NO3) 2 och CuO i amu - 187,56 amu respektive 79,55 amu. Deras motsvarande molvärden är 187,56 gram respektive 79,55 gram.

  Bestäm hur många mol reaktant du börjar med. För exempelreaktionen kan du föreställa dig att du har 250,04 gram kopparnitrat. Konvertera denna massa till mol enligt följande: 250,04 g Cu (NO3) 2x (1 mol Cu (NO3) 2 /187,57 g Cu (NO3) 2) = 1,33 mol Cu (No3) 2.

  Beräkna hur många gram produkt du förväntar dig att ha - din "teoretiska avkastning". Från din balanserade reaktion, 2Cu (NO3) 2 - > 2CuO + 4NO2 + O2, märker att två mol kopparnitrat ska ge två mol kopparoxid - med andra ord bör du sluta med samma antal mol kopparoxid som du började med mol kopparnitrat, eller 1,33 . Konvertera mol kopparoxid till gram med användning av dess molära massa enligt följande: 1,33 mol CuO x (79,55 g CuO /1 mol CuO) = 105,80 g CuO.

  Gör din reaktion och väga din produkt på en elektronisk balans, använd sedan detta värde för att beräkna procentuellt utbyte. Om din 250,04 g kopparnitrat sönderdelades till 63,41 gram kopparoxid vid upphettning, var din utbyte 63,41 g CuO /105,80 g CuO - ditt isolerade utbyte över ditt teoretiska utbyte - eller 59,93%.
  < h4> Tips

  Du kan bestämma ett ämnes "molekylvikt" genom att lägga ihop vikter det periodiska tabellen ger för vart och ett av dess atomer. För att beräkna vikten av Cu (NO3) 2, tänk exempelvis att denna förening innehåller en kopparatom, två kväveatomer och sex syreatomer. Rådfråga ditt periodiska bord för att bestämma att koppar har en atommassa på 63,55 gram, kväve 14,01 gram och syre 16,00 gram. Lägg till dessa tillsammans - 63.55 + (2 x 14.01) + (6 x 16.00) - för att bestämma att Cu (NO3) 2 har en molekylvikt på 187.57 amu.

  Tänk på att du uttrycker "molar "massa - antalet gram av ett ämne innehåller en" mol "av substansen - med samma antal som molekylvikt, endast genom att använda gram istället för" atommassanheter "(amu).

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com