• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur skriver vi ekvationen för en horisontell linje?

  En rät linje på en x- och y-koordinatgraf kan beskrivas med ekvationen y = mx + b. X- och y-termen avser en specifik koordinatpunkt på den grafiska linjen. M termen avser linjens lutning eller förändringen i y-värdena med avseende på x-värdena (ökning av grafen /kurvan i diagrammet). B termen anger y-avsnitten eller punkten, eller där linjen skär y-axeln. Med hjälp av denna ekvation och kunskap om betydelsen av varje term i den allmänna ekvationen kan du enkelt bestämma ekvationen för en horisontell linje eller någon annan rak linje.

  Identifiera y-interceptet. Till exempel, en horisontell linje som korsar y-axeln vid 2 skulle ha en y-avsnittspunkt på 2. Så sätt en "2" i din ekvation, vilket ger y = mx + 2.

  Bestäm lutningen av grafen. I en graf som har rader kan du räkna hur många rutor uppåt (stigning) och över till höger (springa) en punkt på en rad är från en annan punkt på samma rad. Till exempel, en linje som har en lutning på 1/2 skulle ha alla poäng till höger om vilken punkt som helst, var en räkna upp och två räknas över till höger. Du kan också hitta lutningen genom ekvationen m = (y2 - y1) /(x2 - x1) genom att ansluta värdena på två punkter på linjen, (x1, y1) och (x2, y2). I exemplet kommer en horisontell linje som har en y-avlyssning av 2 att ha en sluttning (m) = 0. Eftersom den är horisontell, är det ingen förändring i y (stigning) med avseende på x (run).

  Skriv den sista ekvationen för linjen. I exemplet ersätter de beräknade värdena för m och b y = 0 * x + 2 eller y = 2. Den allmänna ekvationen skrivs alltid med x och y som variabler för att beskriva linjen. Ställ inte in några siffror i för x och y när du skriver linjens allmänna ekvation.

  Tips

  För en horisontell linje kommer den allmänna ekvationen alltid att vara y = b (y-intercept ) eftersom en horisontell linje inte har lutning. Förfarandet i stegen kan emellertid användas för att hitta den allmänna ekvationen för en rak linje.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com