• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Funktionerna hos den vänstra temporala loben


  Hjärnans temporala lober kanske inte verkar lika mycket vid första anblicken: De tumformade områdena på sidorna av din hjärna är inte lika stora som de främre eller parietala loberna, och de är t referens eller diskuteras så ofta som cerebellum placerade precis nedanför. Men dessa ofta förbisatta lobar är en av de viktigaste delarna av din hjärna. Utan dem skulle du inte kunna komma ihåg att du läste det här avsnittet 15 minuter från och med nu - och utan vänster sida av din temporala lob, skulle du inte kunna läsa den i första hand. Detta beror på att den temporala loben förutom ett antal andra kritiska mentalfunktioner styr språket och minnet. I synnerhet på vänster sida finns ett antal unika områden som är värda att uppmärksamma.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com