• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Att beräkna en befolkning Mean

  Att hitta medelvärdet av en population är ett sätt att analysera information för att hitta medelvärdet av en uppsättning tal som omfattar hela en grupp. I motsats till att man tar ett prov och uppskattar medelvärdet av hela, ger populationens medel ett mer exakt svar.

  Skapa en lista med siffror, en för varje medlem av befolkningen. I detta exempel beräkna medelåldern i en befolkning på 10 barn. Listan över deras åldrar kan se ut så här: 9, 5, 10, 4, 9, 9, 3, 2, 12, 7.

  Lägg till siffrorna. I exemplet, 9 + 5 + 10 + 4 + 9 + 9 + 3 + 2 + 12 + 7 = 70.

  Dela svaret från steg 2 med det totala antalet i befolkningen, i det här fallet 10 . I exemplet är 70 dividerat med 10 lika med 7. Medelåldern för de 10 barnen i exemplet befolkningen är 7.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com