• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
  Hur man testar linjäritet i SPSS

  I många situationer, som före att utföra linjär regressionsanalys, vill forskarna testa sina data för linearitet. Linjäritet betyder att två variabler, "x" och "y" är relaterade till en matematisk ekvation "y = cx," där "c" är ett konstant tal. Betydelsen av att testa för linjäritet ligger i det faktum att många statistiska metoder kräver ett antagande om linjäritet av data (dvs data samplades från en population som relaterar de aktuella variablerna linjärt). Detta innebär att man, innan man använder vanliga metoder som linjär regression, måste utföra tester för linearitet (annars kan de linjära regressionsresultaten inte godtas). SPSS, ett kraftfullt statistiskt mjukvaruverktyg, låter forskare observera med lätthet möjligheten att data kommer från en linjär population. Genom scatterplot testmetoder kan du använda SPSS funktioner för att komma fram till ett linjärtest.

  Ange dina data i SPSS. Du kan göra det manuellt genom att ange data i kalkylbladet med titeln "data editor" som du först ser vid start eller genom att använda kommandot "open file" i "File" -menyn för att öppna en SPSS-datafil. Sätt varje datapunkt i varje rad, från början.

  Öppna scatterplot-menyn. Gå till "grafer" i menyn och välj "scatter". En dialogruta med scatterplot kommer att visas.

  Välj "enkel" i dialogrutan scatterplot.

  Konstruera scatterplot. Välj variablerna för att testa för linearitet i dialogrutan "enkel scatterplot". Välj "x" och "y" variablerna. För linjäritetstest spelar det ingen roll vilka variabler som väljs som "x" och "y", men följ standardmetoden och låt den beroende variabeln (variabeln du har mest intresse för) vara "y". Klicka på variabeln i vänstra menyn och klicka sedan på pilen till höger, pekar på "y-axeln". Repetera detta för x-variabeln, välj variabeln i vänstra menyn och klicka på pilen till höger pekar på "X-axel". Skapa scatterplot genom att klicka "okej" i dialogrutan "simple scatterplot" efter att ha skrivit in "x" och "y" -variablerna.

  Observera det resulterande diagrammet för linearitet. Linjäritet visas genom att datapunkterna är anordnade i form av en oval. Om du observerar någon annan form på data, är det troligt att befolkningen från vilken dina data kom inte är linjär vad gäller de variabler du analyserar. Således, om du inte observerar den ovala formen som tyder på linjäritet, misslyckas dina data med linjäritetstestet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com